سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فکر میکنم دیگر به روزهایی رسیده ام که گذشته خاطرات بد را ندارد. مثلا میشود درست یاد ِ پارسال همین روزها افتاد و در فکر ِ تسبیح ِ فیروزه ای رنگ و سرمای شدید و سوزناک ِ مشهد خندید و نیمه شب ِ جاده ِ سبزوار مشهد و چشم روی هم نگذاشتن را به یاد آورد و از ته برای آن روزها دلتنگ شد...:)

 

+الحمدلله علی کل حال..


+ تاریخ پنج شنبه 95/9/4ساعت 10:55 صبح نویسنده تسنیم | نظر

-->