سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

یک روز وقتی دخترم بیاید و بگوید که دارد از غم میمیرد، به او خواهم گفت که غم آدم را نمیکشد.
له میکند،فلج میکند، تکه تکه میکند اما نمیکشد. میگذارد زنده بمانی و خاک بنشیند روی غمت و هربار که دست میکشی روی دلت، بی هوا دوباره چنگ بیندازد به جانت.
دستت را بگیر جلوی دهانت و تا اشک ها به لبه چشم ها نرسیده پلک بزن که نریزد .که سرباز نکند. که این سد ِ محکم نشکند و دخترت خیس نشود. غمت را در دلت نگه دار؛ هرچند...
خیلی درد دارد مادر...


+ فکر میکنم باید یک هشتک بسازم به اسم ِ #برای_دخترم ، مخصوص همین روزهای تنهایی و درددل با دختری که نیست...


+ تاریخ جمعه 96/4/16ساعت 6:40 عصر نویسنده تسنیم | نظر

-->