سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

الهی

ان اخذتنی ب جرمی، اخذتک بعفوک

و ان اخذتنی ب ذنوبی، اخذتک بمغفرتک 

و ان ادخلتنی النار..اعلمت اهلها

احبک...


ای خدا

اگر مرا به جرمم مواخذه کنی ، تو را به عفوت گیرم

و اگر مرا به گناهم مواخذه کنی ، تو را به مغفرتت گیرم

و اگر در آتش اندازیم ام، به اهالی آنجا خواهم گفت

که دوستت دارم...

 

+مناجات شعبانیه

عشق یعنی این...
احبک یا الله...

 


+ تاریخ سه شنبه 93/3/20ساعت 12:13 عصر نویسنده تسنیم | نظر

تسکین ِ بی قراری های من 

طنین ذکر تو بود

بر لبهای خشکی زده ام 

"یا کاشف الکرب عن وجه الحسین...اکشف کربی بحق اخیک الحسین..."

...

آقا

یادتان که. نرفته 

تاسوعا را 

و دختری که گوشه صحن آزادی 

دل میزد و میبارید...

 

+ کربلا..

چه غوغاست امشب...

من هنوز جامانده ام... از قافله زواران نگاه تو...


+ تاریخ دوشنبه 93/3/12ساعت 12:30 صبح نویسنده تسنیم | نظر

تمام ِ خودت را برداری و ببری و یک گوشه ای از تمام این گوشه ها گم و گور کنی که نباشی
نبینی
نخوانی
ندانی
...
تمام ِ خودی که خودت نیست و دارد هر روز نقاب پشت ِ نقاب عوض میکند و کسی نمی فهمد
تمام خودی که جز قصه ی غم انگیز ِ یک درام ِ تلخ...یک لا لبخند ِ مصنوعی، یک نگاه ِ بی مفهوم، چیزی نیست...
تمام ِ خودی که اصرار داری خودت شود...
و باز
بین ِ بغض ها
و بغض ها
و بغض ها
دستِ همه  این ادا و اطوار های مسخره را رو کنی...

تمام ِ خودت را برداری و ببری و یک گوشه ای از سکوت
برای هیچ
برای هیچ ِ هیچ
بگشایی و بگذاری برای چند دقیقه ِ کوتاه هم که شده
خودش باشد...
خود ِ خودش...


+ از عشق
خسته می شوی اما
خلاص...نه!

+ اگر اشک قیمت داشت
من ثروتمندترین دختر ِ این شهر بودم...

+ من ، نویسنده نیستم
اینها هم متن ادبی نیست...


+ تاریخ یکشنبه 93/3/4ساعت 8:0 عصر نویسنده تسنیم | نظر

دیگر
عطر ِ هیچ یاسی
مستت نمیکند
وقتی
اردیبهشتت

در دل ِ تیر
طلوع کند...


***
دیگر هوای هیچ یاسی
هوایی ام نمیکند...


من یتق الله
یجعل له مخرجا...


+ تاریخ شنبه 93/3/3ساعت 6:54 عصر نویسنده تسنیم | نظر

-->