سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مگر خودت نبودی که گوشه به گوشه کتابها و سررسید و دفتر و هرکاغذی که دستت میرسید ریز ریز مینوشتی: جهان ِ منطقی ام ، اتفااااق می خواهد..."؟
خب
پس حالا هم مرررد باش و رو به روی این اتفاق ِ نامنطقی محکم و صبور بایست!
باید بزرگ شوی...


+ تاریخ پنج شنبه 94/10/10ساعت 1:44 عصر نویسنده تسنیم | نظر

-->