سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بیایید یک دسته گل بخریم و پست کنیم برای افرادی که یک روز هرچقدر زجه زدیم که نروند باز هم رفتند! یک کارت ِ تبریک هم ...برای تشکر ِ بیشتر! با یک متن ِ تشکر ِ بهتر برای آنکه رفتند و صد البته راه را برای کسانی بهتر از خودشان باز کردند...
دنیای جای عجیبی است!
برای ققنوس شدن اول باید خاکستر شد


+ تاریخ سه شنبه 96/5/31ساعت 4:21 عصر نویسنده تسنیم | نظر

عادت کرده ام به صدای بازیگوشی هایت
به غرغرهایت
به جیغ هایت
به اینکه نگذاری درست حسابی بخوابم
عادت کرده ام و دلم نمیخواهد فکر کنم دیگر نمیشنومشان...

تو معجزه ِ قشنگی بودی علیرضا!
هنوز هم هستی
همین که من هروقت دلم میگیرد و تاریک میشود و هیچ چیز به معنای واقعی حالم را خوب نمیکند تو با یک لبخند همه ش را میبری کافیست که بگویم تو معجزه ِ من بودی..
حالا سخت است که فکر کنم همنشین دقیفه به دقیقه صدایت نیستم..

 

+از مجموعه عمگی های من:)


+ تاریخ دوشنبه 96/5/30ساعت 1:2 عصر نویسنده تسنیم | نظر

خواب بودم و گریه میکردم. تو نبودی و انگار هیچوقت قرار نبود برگردی. گریه میکردم و دیگر هیچ چیز دنیا برایم معنی نداشت. من هیچوقت توی بیداری برای نبودنت اینطور گریه نکردم . اصلا برای نبودت گریه نکردم چون هیچوقت باورش نکردم. چون همیشه یک امید ِ لعنتی از ناکجاآباد به سرم می افتاد و نمیگذاشت گریه کنم. توی خواب ولی نه امید بود نه هیچ چیز دیگر. توی خواب نبودن بود و یک پیرزن ِ مهربان که مدام به سرم دست میکشید و برایم لقمه میگرفت. لقمه هایی که هیچوقت نمیتوانست از گلویم پایین برود . توی خواب گریه هایی بود که پایان نداشت. اتوبوسی بود که ته نداشت و منی بودم که دیگر یک بار هم نمیتوانستم تو را ببینم...


+ تاریخ سه شنبه 96/5/17ساعت 1:39 عصر نویسنده تسنیم | نظر

نمیشود کسی را که با پررویی ِ تمام زندگیت را خراب کرد ، بخشید
ولی میشود او را به بی اهمیت ترین فرد ِ دنیا رساند که هروقت به فکرش می افتی فقط با خودت بگویی : ارزش ِ کینه های من از نبخشیدن ِ همچین آدمی بیشتر است
حتی ارزش ِ کینه ها...

+ در این فکرم که خدا دونوع حق را گذاشته. حق الناس و حق الله... شکستن ِ دل ِ آدم ها حق الله است..


+ تاریخ سه شنبه 96/5/10ساعت 9:52 صبح نویسنده تسنیم | نظر

چقدر سخت میشه وقتی فکر میکنی که همین لحظات و همین روزها امتحان ِ اصلی ای هست که خدا میخواد ازت بگیره
هیچ ایده ای نسبت به هیچ کاری نداری و همه چیز به شدت برات خاکستریه...
کاش جایی و کسی بود که میشد فهمید کار خوب فی الحال چیه...


+ تاریخ یکشنبه 96/5/8ساعت 10:39 عصر نویسنده تسنیم | نظر

"و برای رضا خدا صبر کن، و بر آنها غمگین مشو و از مکر و حیله آنان دلتنگ مباش
همانا خدا یار و یاور متقیان و نیکوکاران است..."

نحل-127


+ تاریخ پنج شنبه 96/5/5ساعت 6:22 عصر نویسنده تسنیم | نظر

-->