سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.


هنزفری ام را در گوشم محکم میکنم، برق اتاق را خاموش میکنم، چفیه ِ مهربان ِ سوغات ِ کربلایم را روی دستهایم میگیرم و به صدای روضه ای گوش میدهم که همین حالا نهصد کیلومتر آن طرف تر دارد برگزار میشود... به این فکر میکنم که میشود دل را به این روضه های تنهایی ِ مجازی خوش کرد و گفت تو هم جزوی از پناه دادگان ِ این کشتی ِ بزرگی که امید داری نجات پیدا کنی...
بغض هایم یکی یکی میشکنند اما سبک نمیشوم
فضای اتاق سنگین است. سرد است. خالی است. دور و برم هیچکس نیست که بی تابی اش را ببینم و بگویم به حق ِ بی تابی ِ کسی که کنارم نشسته ست و نمیشناسمش مرا هم ببین. کودک ِ شیرخواره ای نیست که هر باز و بسته کردن چشم هایش دلم را بفشارد و بیشتر بسوزاندم... و حتی صدای سینه زدن هایی که دیوانه وار عاشق ِ صدایشان هستم هم نیست...هیچ...
تنها منم و همین صدای هنزفری که از نهصد کیلومتر آن طرف تر دارد به من میرسد و دلی که آرام نمیشود و حس میکند این روضه ها آرامش نمیکند...

من را هم گوشه ی تنهایی ِ این اتاق میبینی آقا؟


+نوشته شده در یکشنبه 95/7/18ساعت 7:39 عصرتوسط تسنیم | | نظر

یک روزهایی روی در و دیوار همین خانه های مجازی مینوشتم " کاش آدم وقتی دلتنگ میشد ، میمرد" میدانستم دلتنگی دوران دارد. وقت دارد. حال دارد.
میدانستم یک روز به جایی میرسد که حتی دیگر دلتنگ هم نمیشوم. اصلا یادم هم نمی افتد قرار است که باشم و به کجا برسم. هی خودم را غرق میکنم و به این غرق شدن عادت میکنم.
نگران ِ همین روزها بودم که میگفتم کاش دلتنگی هایم امتداد پیدا میکرد به مردن. و مردن از دلتنگی ... آخ ... چه دعای نزدیکی داشتم و حالا... دلم حتی برای این دلتنگی ِ شیرین هم تنگ است...

دلتنگی های زمینی را بی خیال شو. دلت را بسپار به اصل و ریشه ت. کجا قرار بود بروی و حالا اینجا ماندی؟ پای چه؟
حالا باید بنشینم و دوباره روی در و دیوار همین خانه مجازی بنویسم " کاش آدم ها دلتنگ شدن را فراموش نکنند"
نمیدانم قرار است آینده دوباره چه بر سر ِ دعاهایم بیاید. اصلا یادم هم می آید که خیلی وقت است دیگر دلش برای خودش تنگ نشده؟
برای مهربانش حتی...

کاش همان موقع ها از دلتنگی میمردم... و چه خوب مردنی است ...


+نوشته شده در چهارشنبه 95/7/7ساعت 6:30 عصرتوسط تسنیم | | نظر

و عاقبت یک روز باورمان میشود که باید به جای همه لحظاتی که حرمت خلوصشان را زیر پا گذاشتیم ، کفاره بدهیم و حسرت بخوریم به دلی که میشد برای کسی بزرگتر، مهربانتر و عاشق تر بتپد ، اما به پای کسی ماند و شکست که ارزش نداشت...

این تلخ ترین لحظاتیست که حسرت ِ گذشته را خواهیم خورد و دلمان با تمام وجود "جبران" میخواهد...


+ پناه میبرم به تو، از همه کسانی که به جای تو به دلم راه دادم...


+نوشته شده در شنبه 95/7/3ساعت 7:51 عصرتوسط تسنیم | | نظر

روزهای ِ چهارزانو نشستن پشت لپ تاپ و فیلم دیدن و دمنوش به لیمو با شکلات تلخ 96 درصدخوردن، روزهای غمگین ِ عاشقانه ایست...
غمگین است چون تو نیسی
عاشقانه ست چون یک لحظه بی تو نیستم...


+نوشته شده در یکشنبه 95/6/28ساعت 11:20 صبحتوسط تسنیم | | نظر

بودن آدم ها در زندگی آنقدر دقیق و با برنامه ریزی های ظریف است که گاهی یک گوشه می ایستی و حیرت میکنی از این همه برنامه ریزی دقیق...از این همه موشکافی و از این همه ضعف عقل کوچک خودت در مقابل خالق و معبودت

+ حدود سه چهار سال پیش بود که با خواهر بزرگتر ِ مهربانی درددل میکردم و میگفتم استخاره هایم همه خوب آمده! میخندید و اشک روی صورتم را پاک میکرد و میگفت همه خیرها آنی نیست که تو فکرش را میکنی... گاهی تمنا وجود کسی را داری که باید نباشد تا عزیزتری بیاید و بماند و برای تو شود
آنوقت ها دلم میگرفت و ته دل غر میزدم که این چه خیریست که انقدر سخت است؟
حالا یک گوشه ایستادم و همه چیز را نگاه میکنم و حیرت میکنم... به برنامه ریزی دقیق خدا... به مدیریت قشنگ و بی نظیرش...


+ خدا شکر


+نوشته شده در چهارشنبه 95/6/24ساعت 12:33 عصرتوسط تسنیم | | نظر

شبیه ِ جنگ زده ای که بعد از تمام شدن جنگ هم گاهی با یک صدای بلند از جا میپرد و میترسد و دلش میخواهد تمام ِ داد و فریاد های عالم را سر بدهد ، گاهی یک نشانه از جنگ و تلاطم درونم مرا میبرد و میکشاند به فریاد ... به گشتن به دنبال پناه و هی بیشتر تنها شدن..
حس ِ مزخرفیست. چند وقتیست غرق شده م در دنیای آدم ها. به اینکه چقدر دنیا آنچیزی نیست که فکرش را میکردم و چقدر همه چیز از دور قشنگ است. چقدر خوشبختی آدم ها از دور به چشم می آید و حسرت ِ من ... حسرت ِ من چه لبخند های کودکانه ای که به لب ِ خدا نیاورد.

از همان نیمه های بیست سالگیم بود که هروقت این پس لرزه های جنگ ِ تمام شده زندگی م شروع میشد ، حواسش بود ... چه خوب که حواسش بود...چه خوب که من باز نباید به دنبال پناهگاهی باشم...


+نوشته شده در دوشنبه 95/6/15ساعت 10:39 عصرتوسط تسنیم | | نظر

چقدر بعضی شبها گنگی...گُمی..
خوابت نمیبرد
هی چرخ میخوری میان ِ زندگی ت...هی نفس میگیری و غرق میشوی میان ِ گذشته ت...هی میترسی از آینده ِ مبهمت...
چقدر چیزی گُم است این شبها
شبهایی که هیچکس در هیچ نقطه از دنیا نمی تواند آرامت کند... پناه میبری به سکوت...به تاریکی ...به نبودن...
پناه میبری به او...

به او
که تنها اوست که میداند
که میماند
که برای همه زندگی ِ ت کافیست...


+نوشته شده در شنبه 95/6/13ساعت 12:19 صبحتوسط تسنیم | | نظر

من این خنده هایی که فقط برای یک نفر حاضر میشوم روی لب بیاورم را با دنیا هم عوض نمیکنم!


+ میتوانم و میشود ساعتها اینجا بنویسم... اما
عشق است و همین لذتِ  انکار و دگر هیچ:)


+نوشته شده در یکشنبه 95/6/7ساعت 11:59 صبحتوسط تسنیم | | نظر

مدتی

هست

که حیرانم و 

تدبیری

نیست...


+نوشته شده در سه شنبه 95/6/2ساعت 12:19 صبحتوسط تسنیم | | نظر

از روزهای ساکت ِ مبهم میترسم...


+نوشته شده در سه شنبه 95/5/26ساعت 3:20 عصرتوسط تسنیم | | نظر

   1   2      >